Hra na motivy zn�m�ho televizn�ho seri�lu.
Z�sk�vejte v t�mech symboly, kter� v�m pomohou k otev?en� hv?zdn� br�ny a vstupu do jin�ho sv?ta. C�lem ka�d�ho t�mu je procestovat co nejv�ce sv?t?�

T�my za?nou sv� hv?zdn� putovan� na planet? ABYDOS. Hry a �koly na t�to planet? jsou jednodu��� a jsou zam??eny na prolomen� bari�r, pozn�n� se a schopnost spolupracovat v t�mu.

P?i dosa�en� dostate?n�ho po?tu symbol? t�m otev?e br�nu na planetu CHULAK, kde na v�echny t�my ?ekaj� st?eleck� discipliny. O kr�le st?elc? se m?�ete utkat hned v n?kolika st?eleck�ch discipl�n�ch. Ostrost sv�ho zraku a pevnost sv� ruky si dokonale prov??�te p?i st?elb? s luku, ku�e s optikou, paintballov� zbran? nebo fouka?ky� Ka�d� t�m si svou p?esnost� vyst?�l� dal�� symboly k otev?en� nov� br�ny.

Planeta TOLLAN T (P3X-7763) b�vala domovem vysoce rozvinut� rasy Tollan?. Tato rasa nem� s Goa'uldy ��dn� zku�enosti. Tollani pohrdaj� m�n? rozvinut�mi kulturami, tak�e i lidmi. Proto pro n? nachystali slo�it� �koly, hry a aktivity, p?i kter�ch t�my uplatn� strategii, logiku a spolupr�ci.

Ka�d� planeta m� sv�ho str�ce (instruktora), kter� t�m?m dod� pot?ebn� informace ke spr�vn�mu spln?n� v�ech �kol?.

Kontaktujte n�s

Luk� Ove?ka
mobil: 606 917 096
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dalibor Ove?ka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2012 - Ovečkovi sports & outdoors - Vytvořila agentura Ježkovy oči, která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...
Joomla Templates by Wordpress themes free FreeDigitalPhotos.net