Programy Jazz, Bigb�t a Rock&Roll jsou sestaveny z aktivit, kter� dopln� �koln� v�lety, �koly v p?�rod? nebo letn� t�bory. Aktivity jednotliv�ch program? jsou zvoleny na z�klad? na�ich dlouhodob�ch zku�enost�. Sv�m ��k?m umo�n�te pro��t nov� situace a t�m rozv�jet spolupr�ci, rozhodovac� schopnosti a v neposledn� ?ad? tak� vz�jemn� p?�telstv�. Zvolte jeden z n�mi nab�zen�ch program?:

Program Jazz

Jedn� se o z�bavn� program pro zpest?en� �koln�ho v�letu, sportovn�ho soust?ed?n� nebo jako dopln?k �koly v p?�rod?. Program Jazz nab�z� plno aktivit a her, p?i kter�ch ��ci/studenti neza�ij� ani chv�li nudy. Zku�en� programov� specialist� V�m jsou k dispozici po celou dobu programu.

 • Cena programu:� 300,- K?/osoba
 • D�lka programu:� 1 den
 • Program je v�dy p?izp?soben v?kov� kategorii ��k?/student?
 • Program je mo�no doplnit o individu�ln� aktivity z nab�dky

�Program Jazz zahrnuje:

 • T�mov� hry na podporu komunikace a t?�dn�ch vztah?
 • Lanov� aktivity
 • Lukost?elbu a Fouka?ku
 • Odpoledn� programov� blok nebo strategick� hry

Program Bigb�t

Program je velmi podobn� programu JAZZ, jen je obohacen o velmi strategick� hry a lanovku. Je ur?en n�ro?n?j��m skupin�m, kter� cht?j� pro��t je�t? v�ce z�bavy. Tento program um�me p?izp?sobit va�im p?edstav�m. Zku�en� programov� specialist� V�m jsou k dispozici po celou dobu programu.

 • Cena programu: 400,- K?/osoba
 • D�lka programu: 1,5 dne
 • Program je v�dy p?izp?soben v?kov� kategorii ��k?/student?
 • Program je mo�no doplnit o individu�ln� aktivity z nab�dky

�Program Bigb�t zahrnuje:

 • T�mov� hry na podporu komunikace a t?�dn�ch vztah?
 • Lanov� aktivity
 • Lukost?elbu a Fouka?ku
 • Strategick� hry
 • Odpoledn� programov� blok
 • Lanovku nebo tarzan� skok

Program Rock&Roll

Program je ur?en pro nejn�ro?n?j�� skupiny. Jedn� se o vrchol na�� nab�dky a je ide�ln� jak pro �koly a sportovn� kurzy, tak pro speci�ln� typy adapta?n�ch kurz?. Zku�en� programov� specialist� V�m jsou k dispozici po celou dobu programu.

 • Cena programu: 600,- K?/osoba
 • D�lka programu: 2 a v�ce dn?
 • Program je v�dy p?izp?soben v?kov� kategorii ��k?/student?
 • Program je mo�no doplnit o individu�ln� aktivity z nab�dky

�Program Rock&Roll zahrnuje:

 • T�mov� hry na podporu komunikace a t?�dn�ch vztah?
 • Lanov� aktivity
 • Lukost?elbu, Fouka?ku nebo Ku�e s optikou
 • Paintball
 • Lanovku nebo tarzan� skok
 • Bungee running
 • V�tvarn� program nebo strategick� hry
 • Ve?ern� programov� blok

Kontaktujte n�s

Luk� Ove?ka
mobil: 606 917 096
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dalibor Ove?ka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2012 - Ovečkovi sports & outdoors - Vytvořila agentura Ježkovy oči, která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...
Joomla Templates by Wordpress themes free FreeDigitalPhotos.net