Chcete pro��t atraktivn� ly�a?sk� kurz? P?ivezeme na�e programy za V�mi do hor!!!

P?i va�em ly�a?sk�m kurzu zajist�me pro v�s a va�e studenty programov� bloky, a? u� na jeden den, ?i na cel� ly�a?sk� kurz. Vypln�me voln� chv�le ly�a?sk�ho kurzu r?zn�mi druhy her a z�bavy, a to pro v�echny v?kov� kategorie. Odpo?i?te si b?hem kurzu - p?evzet� pln� zodpov?dnosti za Va�e studenty b?hem cel�ho programu z na�� strany je samoz?ejmost�.

Nab�z�me v�m

  • T�mov� hry � origin�ln� t�mov� hry s r?zn�m podtextem pro jakoukoli v?kovou kategorii
  • Lanov� aktivity- lanov� p?ek�ky a mosty
  • Dobrodru�n� hry - ZACHRA?TE VOJ�NA RYANA, TRIFIDY�
  • Lukost?elbu � sout?� o kr�le st?elc?
  • Ve?ern� programov� blok- kv�z, spolupr�ce a z�bava
  • V�tvarn� programy
  • St?elba z paintballov� zbran? na pohybliv� ter?
  • R?zn� motiva?n� hry doprov�zen� d?jem (Boyard, Hv?zdn� br�na, Pir�ti z Karibiku�)
  • Snowtubing- netradi?n� forma s�?kov�n�

�Mezi dal�� velice zaj�mav� aktivity, kter� V�m m?�eme nab�dnout, je paintball. Pro tuto hru pou��v�me kvalitn� poloautomatick� zbran? zna?ky Spyder Victor II a BT ELIT. M?�ete si vyzkou�et nes?etn� mno�stv� her, mis� a taktick�ch operac� v zimn�m prost?ed� Va�eho ly�a?sk�ho kurzu.� Jedn� se o nev�edn� z�itek, p?i kter�m se posiluje kolektivn� c�t?n� a z�rove? lze za��t spoustu adrenalinu a z�bavy.

Zaji�t?n� bezpe?nosti v�ech �?astn�k? formou masek, ochrann�ch od?v?, rukavic a odborn�ho dohledu je samoz?ejmost�.

Nem�te dostatek kvalifikovan�ch u?itel? ly�ov�n�, ?i snowboardingu?

Nezoufejte. Podle nejnov?j��ch metod a pod dohledem na�ich zku�en�ch instruktor? se mohou Va�i ��ci (studenti) bezpe?n? nau?it z�klad?m ly�ov�n� a snowboardingu nebo sv� st�vaj�c� dovednosti zdokonalovat. Nab�z�me z�bavnou formu v�uky a individu�ln� p?�stup.

Tato nab�dka plat� v r�mci cel� ?R.

Kontaktujte n�s

Luk� Ove?ka
mobil: 606 917 096
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dalibor Ove?ka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2012 - Ovečkovi sports & outdoors - Vytvořila agentura Ježkovy oči, která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...
Joomla Templates by Wordpress themes free FreeDigitalPhotos.net