Sta?te se hv?zdou ve?era!

  • Reperto�r s ?esk�m nebo anglick�m textem
  • Seznam ?esk�ch, slovensk�ch, anglick�ch, italsk�ch n?meck�ch a �pan?lsk�ch skladeb
  • P?�jemn� DJ r�d zahraje p�sni?ku na Va�e p?�n�
  • Tane?n� hudba v�ech ��nr?
  • Mobiln� karaoke a discop�rty v r�mci cel� ?R
  • Profesion�ln� zaji�t?n� po technick� a person�ln� str�nce
  • Ide�ln� varianta propojen� s cas�nem

Karaoke show je sou?asn� atraktivn� a ��dan� program na diskot�ky, bary, svatebn� party, firemn� ve?�rky, festivaly, party a v�ude kde se chcete navz�jem pobavit a odreagovat. Karaoke je zp�v�n� anglick�ch, ?esk�ch a slovensk�ch p�sni?ek. V reperto�ru je sou?asn� dob? nes?etn� mno�stv� ?esk�ch, slovensk�ch, anglick�ch, italsk�ch, n?meck�ch, francouzsk�ch, �pan?lsk�ch, polsk�ch a rusk�ch skladeb. V seznamu si vyberete Va�i obl�benou skladbu, kterou V�m DJ pust� na projek?n� pl�tno, usly��te nezp�vanou verzi. Na pl�tn? pob?�� videoklip a titulky s textem skladby, kter� se zabarvuj� v okam�iku, kdy m�te za?�t zp�vat. V zahrani?� u� dlouhodob? obl�ben� a ��dan� show. Karaoke je dopln?no o reperto�r s tane?n� hudbou v�ech ��nr?. Nab�dku r�di p?izp?sob�me Va�im p?edstav�m.

Kontaktujte n�s

Luk� Ove?ka
mobil: 606 917 096
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Dalibor Ove?ka
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright 2012 - Ovečkovi sports & outdoors - Vytvořila agentura Ježkovy oči, která je také administrátorem portálu Můj Prostějov a dalších...
Joomla Templates by Wordpress themes free FreeDigitalPhotos.net